De Zot
Op deze website:
Een voorbeeld van een gratis tarot legging

Sleutelkaart 0 - de Zot

Beschrijving: De Zot is afgebeeld als een jonge rijkgeklede man, die lichtvoetig voortloopt in de richting van de afgrond. Hij kijkt in de verte en de afgrond aan zijn voeten lijkt voor hem geen enkele bedreiging in te houden. Aan zijn zijde loopt een blaffende hond. De staf over zijn schouder is het symbool van de wil en de tas aan de staf bevat de kern van alle kennis uit ons universum. De roos in de andere hand symboliseert de onthechting en het vrij zijn van alle lagere, aardse verlangens.
De Zot is bezig aan het begin van een groot avontuur, de tocht door alle poorten van ervaring , op weg naar de Goddelijke Wijsheid. Hij is de Kosmische Levensvonk die telkens weer moet afdalen in de materie. Iedereen, elk mens maakt deze reis en moet daarbij kiezen tussen goed en kwaad. Wanneer hij nog geen eigen inzicht heeft, dan is hij De Zot. Hij moet alle ervaringen doormaken die in de overblijvende 21 kaarten van de Griote Arcana worden afgebeeld, tot hij uiteindelijk de innerlijke toestand heeft bereikt die wordt weergegeven in de 21e kaart: kosmisch bewustzijn of wel goddelijke wijsheid.

Betekenis van deze kaart

Degene voor wie deze kaart gelegd wordt staat voor een keuze die van grote betekenis is voor de rest van zijn leven. Hij moet daarom heel voorzichtig zijn en al zijn krachten inspannen om de juiste keuze te kunnen maken.
Omgekeerd: er is een grote kans dat de te maken keuze foutief uitvalt