De Hogepriesteres
Op deze website:
Een voorbeeld van een gratis tarot legging

Sleutelkaart 2 - De Hogepriesteres

Beschrijving: aan de voeten van de hogepriesteres is de maansikkel zichtbaar. On haar hoofd draagt ze een diadeem, bestaande uit de volle maan en twee maansikkels. Het zonnekruis op haar borst is de weergave van het evenwicht tussen positieve en negatieve levenselementen. De wetsrol in haar handen is de Torah, de Goddelijke wil. De wetsrol is maar voor een deel afgewikkeld, want de meeste kennis moet nog verborgen blijven voor het menselijk oog. Ook de rol zelf is nog weer half bedekt door het kleed van de priesteres daarmee-aangevend dat de mysteries van het zijn door de mens slechts ten halve kunnen worden begrepen. Zij zit tussen twee pilaren, een zwarte en een witte, die respectievelijk de negatieve- en de positieve levenskrachten symboliseren. De zwarte pilaar wordt Boaz-genoemd en de witte Jachin. De hogepriesteres heeft betrekking op de eeuwige levende geest maar ook op de onbewuste geest; zij is het evenwicht tussen bewust en onbewust, tussen positief en negatie. De gordijn tussen beide pilaren is gedecoreerd met granaatappels (mannelijk) en palmen (vrouwelijk), daarmee aangevend dat het onbewuste slechts ten dele fot reproductie en herkenning in staat is. Alleen door bewuste verlangens en een gerichte wil kan de menselijke creativiteit scheppend worden gemaakt in geestelijk opricht.

betekenis van deze kaart:
de toekomst is versluierd, er is stilte, mysterie en dualiteit. Er zijn verborgen krachten aan het werk.

omgekeerd: verwerkt alleen oppervlakkige kennis, sensuele genietingen, eigendunk.