De Hiërofant
Op deze website:
Een voorbeeld van een gratis tarot legging

Sleutelkaart 5 - De Hiërofant

beschrijving: deze meester van de heilige mysteries draagt de drievoudige kroon van een paus en zit tussen twee pilaren die de tweezijdigheid van alle leven in positieve en negatieve zin vertegenwoordigen net als op de kaart van de hogepriesteres. Hij draagt een scepter die eindigt in een drievoudig kruis. Aan zijn voeten de gekruiste sleutels die het verborgen mysterie besloten houden. Hij zit tegenover twee geknielde discipelen. Hij vertegenwoordigt de traditionele geloofsvorm die geschikt is voor de massa. Hij is degene die alle aspecten van de buitenkant der religie beheerst.

Betekenis van deze kaart:
een voorkeur van rituelen en de buitenkant en uiterlijkheden der godsdienst. Is gebonden aan de normen van de gemeenschap en sluit zich daar graag bij aan. Is het tegendeel van de revolutionaire mens, wil graag sociaal geaccepteerd worden.
omgekeerd:
onconventioneel en revolutionair. Staat open voor nieuwe ideeën; onnozelheid.