De Geliefden
Op deze website:
Een voorbeeld van een gratis tarot legging

Sleutelkaart 6 - De Geliefden

Beschrijving: de man is Adam, hij die de dingen een naam geeft, hij kan ook geïdentificeerd worden met de magier. De vrouw is Eva. Boven hen hangt de engel Rafael die met uitgestrekte armen zijn invloed op beiden doet neerdalen. Achter de man staat de Levensboom die twaalf vruchten draagt. Achter de vrouw staat de Boom van Kennis van Goed en Kwaad met de slang die zich om de boomstam slingert. Eva kan geidentificeerd worden met de hogepriesteres en met de Keizerin. Zij kijkt omhoog naar de engel, de man kijkt naar de vrouw. De man is het zelfbewuste intellect dat niet direct in contact kan komen met een hogere vorm van bewustzijn (de engel) tenzij door Eva (het onbewuste). Dit is de kaart van de menselijke liefde, een deel van het pad, de waarheid en het leven.

betekenis van deze kaart: keuze tussen tegengestelde mogelijkheden; de strijd tussen hemelse en aardse liefde. Aantrekkelijk en mooi; innerlijk en uiterlijk zijn in harmonie. De kracht van de keuze betekent verantwoordelijkheid.
omgekeerd:
ouderlijke bemoeizucht, kans op een gebroken huwelijk, ruzies over kinderen. De kans op een verkeerde keuze.